Algemeen

Casenio Benelux

Laan van Westenenk 50
7336 AZ APELDOORN
The Netherlands

Telefoonnummer: +31 0318 413390

E-mail: info@casenio.nl
Internet: www.casenio.nl

Directie: Tim Lange, Stefan Busch
Voorzitter van de Raad van Toezicht: Aufsichtsrates: Thomas Petter

Vestiging: Berlijn, Gerechtshof: Charlottenburg HRB 158 860

BTW nummer:DE 295202690

Over casenio

Door de oplossingen voor smart building, smart home en onafhankelijke, sensorgebaseerde systemen met een vooruitstrevend communicatieplatform voor woningen te combineren, biedt casenio haar afnemers een breed scala aan toepassingen en volledig nieuwe, innovatieve oplossingen, inclusief diverse synergetische voordelen.

Hierdoor kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en wordt tegelijkertijd de veiligheid voor zowel de gebruiker, alsook haar omgeving (zorgcentra, ambulante- of mantel zorg, project partners etc.) vergroot.

Of het nu gaat om automatische waterafsluiting bij lekkage, veiligheid en bescherming van het dagelijks leven van de bewoners, integratie binnen netwerken van derden (bijvoorbeeld een poliklinische hulpdienst, boekingssysteem of regionale aanbieder) – het resultaat is altijd een individueel gebruikersconcept, afgestemd op gebruiker, marktomstandigheden en bewoners.

Disclaimer

Casenio AG controleert en actualiseert voortdurend de informatie op haar website. Ondanks alle zorg hieraan besteed, kunnen de gegevens tussentijds wijzigen. Aansprakelijkheid en/of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kan daarom niet worden aanvaard.

Hetzelfde geldt voor andere websites waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. Casenio AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites die via een dergelijke link bereikt kunnen worden.

Informatie over online geschillen in overeenstemming met artikel 14, lid 1, ODR-VO

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ons e-mailadres is: office@casenio.de

Informatie over beslechting van consumentengeschillen volgens § 36 VSBG

We nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie in de zin van de wet op de beslechting van consumentengeschillen en zijn hiertoe niet verplicht.

Bildquellen Home:
Header: © Dariusz Jarzabek – stock.adobe.com
Persoonlijke bescherming: © contrastwerkstatt – stock.adobe.com
Mantelzorgverleners: © Erwin Wodicka – stock.adobe.com; Particulieren: © Robert Kneschke– stock.adobe.com; Projektpartners: © paulaphoto– stock.adobe.com
Veelvuldige Toepassingen: Beligging: © WavebreakMediaMicro – stock.adobe.com; Luchtkwaliteit: © Vitaliy Hrabar – stock.adobe.com; Beeldtelefonie: ©
casenio AG, © contrastwerkstatt – stock.adobe.com, © simona – stock.adobe.com, © Syda Productions – stock.adobe.com; Afwezigheidsmodus: © New Africa– stock.adobe.com; Lichtschakeling: ©
© Africa Studio – stock.adobe.com, © Bakulov – stock.adobe.com; Brandpreventie: © Andrey Popov– stock.adobe.com; Waterschade: © madeaw– stock.adobe.com

Bildquellen Veelvuldige Toepassingen:
Beligging: © WavebreakMediaMicro – stock.adobe.com; Luchtkwaliteit: © Vitaliy Hrabar – stock.adobe.com; Beeldtelefonie: ©
casenio AG, © contrastwerkstatt – stock.adobe.com, © simona – stock.adobe.com, © Syda Productions – stock.adobe.com; Afwezigheidsmodus: © New Africa– stock.adobe.com; Lichtschakeling: ©
© Africa Studio – stock.adobe.com, © Bakulov – stock.adobe.com; Brandpreventie: © Andrey Popov– stock.adobe.com; Waterschade: © madeaw– stock.adobe.com