BRANDPREVENTIE IN DE KEUKEN

BRANDPREVENTIE DOOR GEVARENHERKENNING

brennender Topf auf dem Herd

Volgens het Instituut Fysieke Veiligheid/Brandweeracademie ontstond in 2019 in 38% van de fatale brandgevallen de brand in de keuken. 19% van deze gevallen ontstaan bij het koken. Daarnaast draagt defecte apparatuur voor eenzelfde percentage bij.

Voor wat betreft de voorwerpen die brand veroorzaken zijn dit in 10% van genoemde brandgevallen pan/frituurpan en in 19% electrische apparaten zoals vaatwasser, droger etc. 63% van de fatale branden betrof bewoners in de leeftijd van 65 jaar of ouder en in iets meer dan de helft betrof het hier woningtypen als flats en appartementen.

De materiële schadelast van deze branden bedroeg ruim 220 miljoen euro. De gemiddelde schadeclaim 3.440 euro.

Een aanzienlijk percentage van branden in de keuken kunnen voorkomen worden door toepassing van een rookmelder. Casenio wil hierin nog een stap extra nemen. De innovatieve technologie van intelligente detectie van gedefinieerde gevaarlijke situaties kan zowel bewoners, alsook appartementeigenaren, zorgcentra etc. snel dienovereenkomstig waarschuwen.

Volgens de statistieken over brandoorzaken van het Institute for Loss Prevention and Damage Research (IFS) is gemiddeld 17% van alle brandoorzaken terug te voeren op menselijke fouten. Dit hoge aantal gevallen toont aan hoe groot het potentieel voor brandpreventie is als mogelijk gevaarlijke situaties tijdig kunnen worden gedetecteerd met behulp van sensortechnologie.

brandstatistiek-2003

Veiligheid voor bewoners en eigendom

Door de oorzaken van brand in uw woning te vermijden, beschermt u niet alleen de eigendommen tegen grote schade, maar worden zelfs levens gered.

Het komt regelmatig voor dat de kookelementen niet helemaal uit staat of simpelweg het ‘pannetje op het vuur’ vergeten wordt. U kunt via het casenio-portaal waarschuwingen voor dergelijke en soortgelijke situaties definiëren. Bijvoorbeeld indien de kookplaat langer dan 60 minuten niet is uitgeschakeld. In combinatie met de afwezigheidsmodus kan bij het verlaten van de woing informatie op de tablet verschijnen dat de kookplaat/oven nog is ingeschakeld.

beim Lesen eingeschlafen

Wanneer welke waarschuwing wordt afgegeven of volgende actie dient te worden geactiveerd, kan de bewoner (of verhuurder, zorgcentrum etc.) via het casenio-portaal zelf configureren. Uiteraard ondersteunen wij projecteigenaren (verhuurders, zorgcentra etc.) graag bij het trainen en het gebruik van onze applicaties.

Opmerking: om de kookplaat-/oven uitschakelfunctie te kunnen gebruiken, heeft u een bijbehorende kookplaatafsluitmodule nodig, welke in het casenio-systeem is geïntegreerd. Wij bieden een dergelijke module in onze collectie aan. Deze dient ter plekke door een gekwalificeerde electricien te worden geïnstalleerd.

TOEPASSING

  • Keuken

Voorbeelden van sensoren

Rookmelder met binnensirene

Rookmelder met binnensirene

CO-melder

CO-melder

Oven-kookplaatschakelaar

Oven-/kookplaatschakelaar

Contact

Casenio Benelux

Meester B.M. Teldersstraat 7
6842 CT ARNHEM
The Netherlands

(+31) 0318 413390

info@casenio.nl

Ma – Vr: 9:00 – 18:00 Uur

Bildquellen:
Header + Title: © Andrey Popov – stock.adobe.com; Woman sleeping: © contrastwerkstatt– stock.adobe.com